català
cestina
deutsch
greek
english
español
euskara
français
galego
italiano
nederlands
polski
português
ruski
slovensko
ukrainian

EuroBureauQSL

het EURAO QSL Bureau Global Netwerk


nederlands 2022-08-20 You are here: Home EURAO Lidmaatschap Upload picture

Opladen foto voor uw lidkaart (jpg, <500 KB, 3:4):

op roepnummer:
op NN: Land:
PIN:
Bestandsnaam:
 

Ubuntu
Your callsign:
Password:
EURAO in the world...
EURAO ww map
Member associa­tions (red), indi­vi­duals (cyan), clubs&groups (pink).